Skip to content
Taksi1 logo

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 17.1.2022.

REKISTERINPITÄJÄ
Kuopion Taksiykköset Oy, Kiekkotie 4, 70200 Kuopio, puh. 044 5060 500, Y-tunnus 2710094-1.

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Heidi Lampinen, Kiekkotie 4, 70110 Kuopio, puh. 044 5060500.

REKISTERIN NIMI
Kuopion Taksiykköset Oy:n asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Kuopion Taksiykköset Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kuopion Taksiykköset Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisteri koostuu yhdestä rekisteristä, mihin on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:
1) asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja palvelun toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi asiakkaan yhteyshenkilön puhelinnumero ja laskutusta varten tarvittavat tiedot.
2) mahdollisen luottokaupan ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot
3) asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta, palautuksista ja reklamaatioista koskevaa tietoa
Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen tilatessaan palveluita tai asiakkaan muiden ilmoitusten ja yhteydenottojen kautta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Kuopion Taksiykköset Oy:n omiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Manuaalisia aineistoja ei ole lainkaan. ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä vain erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella Kuopion Taksiykköset Oy:n asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa omat tietonsa Kuopion Taksiykköset Oy:n asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti yrityksen sähköpostiosoitteeseen, josta pyynnöt ohjataan asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Kuopion Taksiykköset Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kuopion Taksiykköset Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella Kuopion Taksiykköset Oy:n asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti yrityksen sähköpostiosoitteeseen, josta ne ohjataan asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Kuopion Taksiykköset Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kuopion Taksiykköset Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Kuopion Taksiykköset Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Kuopion Taksiykköset Oy:n rekisteristä. Pyyntö toteutetaan, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Kuopion Taksiykköset Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kuopion Taksiykköset Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Tilaa sovelluksella!