Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Kuopion Taksiykköset Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Taksiala on ollut myllerryksessä ja asiakkailla on ollut vaikeuksia löytää luotettavaa palveluntarjoajaa. Taksiykköset on aina halunnut osoittaa olevansa luotettava, laadukas ja turvallinen valinta niin yksityisasiakkaille kuin yrityksillekin. Taksiykkösten hinnoittelu on ollut aina yhtenäinen, takseissa on taksamittarit sekä yhtenäiset teippaukset ja kuljettajat ovat koulutettuja ja paikallistuntemuskokeen suorittaneita ammattilaisia. Uskomme, että Avainlippu-merkki lisää luotettavuutta asiakkaiden keskuudessa entisestään.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.