1. Järjestäjä

Kilpailun järjestää Kuopion Taksiykköset (Y-tunnus: 2710094-1, jäljempänä ”Kuopion Taksiykköset”). Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja kilpailuun liittyviä päätöksiä sekä osallistumissivustolla olevia tarkentavia ehtoja.

2. Osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta Kuopion Taksiykkösten palveluksessa olevia henkilöitä. Kilpailuun voi osallistua tykkäämällä Kuopion Taksiykkösten Facebook-sivusta ja kommentoimalla kilpailujulkaisuun oman vastauksen. Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, tukema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Kilpailuun osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 4.5.2021 ja päättyy 10.5.2021 klo 10.00. Päättymisajan jälkeen vastauksia ei oteta huomioon.

4. Palkinnot

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yksi palkinto. Palkinto sisältää taksimatkan yhdestä lähtö- ja paluuosoitteesta menopaluuna 15 km säteellä ravintolasta (Kuninkaankatu 22, 70100 Kuopio) 1-4 henkilölle sekä 100 e lahjakortin Kings Crownissa yhden käynnin aikana käytettäväksi. Voitto on käytettävä 31.5.2021 mennessä. Kilpailun voittaja arvotaan 10.5.2021 kilpailuajan päätyttyä. Kuopion Taksiykköset voi evätä henkilön osallistumisen epäsoveliaan käytöksen perusteella. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tavaraksi.

5. Kilpailussa voittaminen ja palkinnoista ilmoittaminen

Kilpailun voittaja arvotaan osallistumisajan päätyttyä ja palkinnosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti sosiaalisen median kautta. Mikäli palkinnon voittanut osallistujaa ei tavoiteta virheellisten yhteystietojen vuoksi taikka palkinto palautetaan virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, palkinto voidaan arpoa uudelleen. Mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai kilpailun muiden ehtojen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, johtaa tämä hylkäämiseen.

6. Vastuut

Järjestäjä vastaa palkinnon arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Kuopion Taksiykköset kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta sekä vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Kuopion Taksiykkösten vastuu ei ylitä missään tilanteessa näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Järjestäjä pidättää oikeuden säätöjen muutoksiin.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen

Osallistuja myöntää Kuopion Taksiykkösille oikeuden käyttää palkinnon voittaneen osallistujan nimeä tai lausumaa kilpailuun liittyvässä aineistossa eri medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai eri korvausta.